Ground lion voor overheid

Speel in op de snel veranderende noden in de samenleving
Vraag een demo aan

Administratieve vereenvoudiging en kostenbesparingen moeten gepaard gaan met het verbeteren van de dienstverlening: de publieke sector staat voor immense uitdagingen en moet beter, sneller en transparanter werken. Overheden zoeken naar oplossingen om te voldoen aan de snel veranderende eisen die de maatschappij stelt en moeten tegelijk strenge regelgeving respecteren inzake naleving van wettelijke termijnen, informatiebeveiliging en standaardisering.

Vandaag de dag vergroot een steeds groeiende communicatiestroom tussen burgers en overheidspersoneel de nood aan een integrale visie op informatie, het wetgevend kader errond en de procedurele verwerking ervan. Met andere woorden: er moet steeds holistisch inzicht zijn om allerhande subsidieaanvragen, eisen, klachten, verklaringen, controles, inspecties, parlementaire vragen, geschillen … efficiënt te behandelen. Bovendien is het onmogelijk geworden om een volledig voorspelbare processtroom op te stellen omdat onze omgeving en wetgeving constant evolueren. Er zijn flexibele en adaptieve oplossingen nodig om overheidspersoneel te ondersteunen bij het behandelen van verschillende soorten cases en het integreren van verschillende soorten informatie.

Vraag een demo aan
Ervaart u deze uitdagingen?
 • Het gros van de informatie staat in aparte mails, bestanden of notities
 • Informatie over een case wordt nog steeds niet centraal en soms zelfs lokaal in een private map opgeslagen
 • Geen realtime toegang tot documentatie of analytics voor besluitvorming
 • Veranderende wetgeving en processen die onmogelijk bij te houden zijn
 • Verschillende interne en externe belanghebbenden werken samen aan dezelfde cases
 • Overheidswerk is kenniswerk: daarvoor is zuivere procesautomatisering niet genoeg, aangezien menselijke beslissingen essentieel zijn
 • Er is integratie in verschillende gegevensbronnen en andere software nodig
 • Oplossingen op maat programmeren duurt te lang en ze zijn duur om te bouwen en te onderhouden
 • Regelgeving en naleving zijn moeilijk te handhaven, laat staan te wijzigen
 • De efficiënte, gerichte behandeling van taken gaat vaak op in een mist van informatiechaos
Dynamisch samenwerken dankzij Adaptive Case Management
Het Nieuwe Werken Vroeger nog conceptueel, vandaag actueel. We organiseren onze arbeid anders. Vooral wanneer pure kenniswerkers plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen en mogen werken en optimaal functioneren in een digitale netwerkmaatschappij. En de dynamic office is geboren. Werkplekken veranderen. Kantoren worden omgevormd tot werkomgevingen waar niemand…
We hebben de voordelen voor jou op een rijtje gezet
 • Verhoog efficiëntie bij complex overheidswerk
 • Kostenefficiëntie door verschillende oplossingsmogelijkheden per case
 • Case Management automatisering verkort de doorlooptijden
 • Verbeter dienstverlening naar burgers en organisaties toe met snellere antwoorden, inzicht in statussen en informatie uit de eerste hand
 • Handhaaf regelgeving en de naleving ervan om verzoeken correct en tijdig af te handelen
Overtuigd dat we kunnen helpen?
Vraag een demo aan
Contacteer ons
"Stroomlijn interacties tussen mensen, gebeurtenissen, processen en gegevens om zo betere prestaties en een grotere klanttevredenheid te bekomen"
Lees meer