Behandel subsidieaanvragen met zorg en structuur
Laat Ground lion uw werk stroomlijnen en naleving garanderen
Request a demo

Subsidies & Vergunningen

Een subsidie of vergunning aanvragen kan een lang en lastig proces zijn; niet alleen voor wie de aanvraag indient, maar ook voor de betrokken overheidsinstelling. Voor elke soort subsidie of vergunning zijn er specifieke procedures en heel wat wetgeving die moeten worden nageleefd. Ground lion biedt een platform dat voor zowat ieder dossier een individuele aanpak mogelijk maakt. Het heeft zijn waarde al bewezen voor zowel aanvragers als (tal van) overheidsinstellingen.

Samenwerking over departementen heen

Planning en taakverdeling staan centraal bij collaboratief kenniswerk. Teams voeren de nodige taken uit en kunnen met behulp van ‘best practices’ sneller (op)leveren. Samen en doordacht.

Bedwing de informatiechaos door het gebruik van een richtgevend kader

Ground lion is een platform dat een richtinggevend kader biedt om subsidie- en vergunningsaanvragen te behandelen. Op basis van kennis en inlichtingen uit eerdere gelijkaardige taken zal Ground lion voorstellen doen om een bepaald type activiteiten beter uit te voeren. Zo verhogen we samen de kwaliteit van informatie en de snelheid waarmee u subsidie-/vergunningsaanvragen behandelt.

Uw klanten op de hoogte houden wanneer hun serviceverzoek wordt bijgewerkt

Uw klanten hechten veel belang aan transparantie tijdens de behandeling van een subsidie-/vergunningsaanvraag. Ground lion stelt u in staat om hen op het juiste moment in hun klanttraject te informeren. Geef klanten zicht op de status van subsidie-/vergunningsaanvragen of stuur hen (automatische) e-mailmeldingen wanneer hun serviceverzoek wordt bijgewerkt.

Referenties
Geïnteresseerd?
Vraag demo aan
"Ground lion, adapting to your business"
Lees meer