Zorg voor overzicht zodat u de juiste correctieve maatregelen kan nemen.
Met de kracht van Ground lion neemt u de leiding over uw inspectieproces in handen.

Controle & Inspectie

Of u nu een technische inspectie, risico-onderzoek, kwaliteits- of voedselveiligheidscontrole uitvoert, het doel blijft identiek: u wil de oorzaken van risico’s of gebreken onderzoeken, de informatie terugkoppelen aan de belanghebbenden en ten slotte (correctieve) maatregelen nemen om het risicopercentage of gebrek te beperken. Iedere soort controle omvat verscheidene risicocategorieën, elk met een eigen controlefrequentie en specifieke correctieve maatregelen. Daardoor raakt het controleproces al snel heel ingewikkeld. Ground lion helpt u voor ieder type risicocategorie het hele proces te beheren, van de controle/inspectie tot correctieve maatregelen. Kwaliteit, grondigheid en een snelle uitvoering zijn daarbij de belangrijkste drijfveren.

Informatie harmoniseren

Door uw informatie-intake en -output te stroomlijnen biedt Ground lion u alle nodige input voor een controle, inspectie of correctieve maatregel. Ground lion biedt een samenwerkingsplatform met als resultaat één enkele waarheid.

Betere samenwerking over departementen heen

Het is cruciaal dat u op het juiste moment de juiste maatregelen neemt. Ground lion biedt u een samenwerkingsplatform dat de planning en taakverdeling verzorgt. Teams voeren de nodige taken uit en kunnen met behulp van ‘best practices’ het hele proces versnellen, van de controle/inspectie tot de correctieve maatregelen. Verdeel uw taken en vermenigvuldig uw succes!

Rapportering & monitoring

Ground lion biedt u een set rapporten, dashboards en KPI’s om de prestaties en doorlooptijden van uw controles en inspecties op te volgen. Deze inzichten maken beslissingen om de controle- en inspectieprocessen te optimaliseren vrij eenduidig.

Referenties
Geïnteresseerd?
Vraag demo aan
"Ground lion, adapting to your business"
Lees meer